Version:
Dziś 25 czerwca 2019 r.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W niedzielę, 20 listopada, Kościół św. obchodzi uroczystość Jezusa Chrystusa Kóla Wszechświata

 

Uroczystość tę do kalendarza liturgicznego wprowadził Papież Pius XI w roku 1925, co ogłosił w encyklice Quas Primas. Tutaj jej pełny tekst: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/quas_primas_11121925.html

 

Zgodnie z poleceniem Papieża tego dnia winno się odnowić akt oddania rodzaju ludzkiemu Bożemu Sercu, którego treść jest następująca:

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.


Dodano: 2011-11-09 | aktualizowano: 2011-11-09 18:17:44 | odsłon: 1826


Projekt Krzysztof Adamski KOMPANIA TWCZA - Projektowanie stron internetowych